ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Виртуални табла

Кодът на всяка спирка е изписан върху металното табло с разписанията на превозните средства.

Код на спирка: